Oavsett om chassit på ditt fordon är av plåt eller komposit innebär ett inköp av en svets och en svetskurs alltid en god investering. Har du en bra svets kan du laga och bygga nya konstruktioner och fixturer när du behöver. Det här ska du tänka på när du ska skaffa en svetsmaskin.

Maskinens kapacitet

På varje svetsmaskin, oavsett svetsmetod, sitter en maskinskylt som talar om hur mycket maskinen orkar med. Det kallas ”intermittensfaktor”, alltså hur länge maskinen klarar av att gå på angivet antal ampere under en viss tid utan avbrott. Om det till exempel står ”160A 80%”, så betyder det att maskinen klarar att gå på sin maxeffekt åtta minuter av en period av tio minuter. Fundera på hur höga strömvärden dina svetsjobb kräver innan du ger dig ut för att skaffa det du behöver.

Vilken fas har du?

En annan sak som du behöver titta på är svetsmaskinens strömförsörjning. Har den en vanlig stickkontakt, eller kräver den trefas? Är sladden dimensionerad för 16A eller 32A?

Brandsäkra garaget

Svetsning är brandfarligt och kräver att du ser till att det inte finns något i närheten som kan börja brinna under tiden som du jobbar. Se också till att du har släckutrustning.