BilOm vi tidigare haft ett grepp i artiklarna om bilar som ett redskap för tävlande och underhållningsform så tar vi i denna artikel ett nytt grepp och ser istället på bilen som arbetsredskap.

I det moderna samhället, ja kanske även i det pre-moderna samhället (om vi ska kalla den tidigare delen av 1900-talet för det), så är transportbilar ett ovärderligt redskap i många branscher – ett nödvändigt ont för att många arbeten ens ska gå att genomföra. Hantverkare, budfirmor, hemtjänst och så vidare, alla behöver en bil för att kunna ta sig till de platser de ska utföra sitt jobb. Det vi tänkte ta upp i denna artikeln är lite som kan vara bra att tänka på när dessa bilar införskaffas.

Något av det viktigaste med en bil överhuvudtaget, men kanske än mer när det handlar om bilar som ska rulla många mil varje dag i tjänstetrafik, det är att bilen är driftsäker. Det är också viktigt att den motsvarar alla behov som finns för bilen i ditt specifika arbetsområde. I en artikeln ”Transportbilen är mer än en företagsbil”  på sajten tjänstebilen.nu så går det att läsa bra tips på hur man ska tänka innan man slår till på bil eller bilar. Det man bland annat berättar där är som vi nämnde, att låta företagets behov och funktionskrav styra valet av vilken tjänstebil som ska införskaffas. I längden blir det oftast en bättre affär på det sättet, även om prislappen idag känns väl hög. Har man tagit sig tid att göra en analys av sina behov både för idag och imorgon så blir bilen en investering.

Kostnad är förstås ändå ingenting som man kan se förbi när det är dags för inköp, men istället för att titta på den faktiska prislappen så brukar man prata om en annan term. TCO, vilket betyder ”total cost of ownership” – totalkostnad för ägande. När man räknar ut detta så brukar man använda sig av en standard att en bil i daglig drift brukar ha en livslängd på minst tre år. Man får då fler faktorer att ha med i sina beräkningar, exempelvis så hinner man på tre år tjäna några kronor på att ha en bränslesnålare bil, att ha en bil som inte behöver servas speciellt ofta och så vidare. Det är vår poäng med att inte hänga upp sig på den faktiska prislappen.